Katrina - underlättar församlingarnas arbetsrutiner

Katrina är ett affärssystem med rötter i Finland, där det är marknadsledare. Nu finns vi även i Sverige. I systemet samverkar arbete, bokningar och andra vardagliga uppgifter smidigt med varandra. De dagliga arbetsrutinerna förenklas när man på en och samma gång kan uppdatera alla uppgifter i Katrina-programvaran. Katrina är en alltid tillgänglig och behändig vardagshjälpreda, med gott minne och förmåga att hålla reda på saker och ting. Att ha Katrina i mobilen är speciellt bra med tanke på dagens rörliga arbetsliv.


Tillsammans, bättre, enklare

Katrina har från första början utvecklats tillsammans med finländska församlingsanställda. Under 15 år har programmet vuxit från ett kalenderprogram till ett komplett verksamhetsstyrsystem. Utöver bokningshantering kan man använda programmet vid planering av gudstjänster, till informationshantering och för att sköta anmälningar till utflykter och läger.

Katrina handleder användaren så att han eller hon kan sköta en sak åt gången. Vid en reservation uppmärksammas du på att du ska boka in såväl personer, mötesplats och den utrustning som behövs – och vid behov kan du reservera servering och sköta om informationsgången.

Koordinering av församlings-, diakoni- och frivilligarbetet sker smidigt när alla ärenden finns sparade i god ordning i Katrina. Infon finns alltid tillgänglig, eftersom flera av systemets egenskaper enkelt kan användas även på mobilen eller surfplattan – dvs. precis där som arbetet utförs. Vardagliga och praktiska är också Katrinas arbetstidsuppföljning och verktyget för reservering av lokaler och arbetsuppgiftsplanering.

Katrina underlättar arbetet för församlingens alla anställda och är ofta församlingens viktigaste verktyg.

Det finns tre olika nivåer av programmet Katrina: Basic, Silver och Platinum. Bekanta dig med paketens innehåll och ta kontakt med oss så diskuterar vi vidare!

 

Med Katrinas hjälp underviker du dubbelarbete och onödiga utgifter!

 

”Med Katrinas hjälp kan vi hålla all info inom församlingsarbetet uppdaterad och i ordning.”

Sirpa-Liisa Tuominen, kyrkoherdens sekreterare, Reso församling

Katrina följer alltid med – både i din arbetsdator och mobilen

Katrinas mobilversion ger dig möjlighet att administrera bokningar var än du rör dig. Versionen är specifikt framtagen för mobila enheter. Mobilapplikationen ingår i nivåerna Katrina Silver och Platinum.

På Katrina Platinum-nivån kan mobilappen användas också för arbetstidsregistrering. Du kan alltså registrera dina arbetstider i din egen smartmobil. När du utför registreringen sparas platsinformation för platsen där registreringen gjorts, så registreringen är enkel att göra också under en arbetsresa. Med den här funktionen erbjuder Katrina ett praktiskt och förmånligt tilläggsalternativ, till exempel ett inloggningssystem med nyckeltag.

  • »ENKEL

  • Att börja använda Katrina är enkelt – vi ordnar Katrina-utbildning för församlingens anställda. Det webbaserade gränssnittet kräver inga programinstallationer.
  • »MÅNGSIDIG

  • Katrinas tjänsteutbud är omfattande och utvecklas hela tiden i samarbete med församlingarna!
  • »FÖRMÅNLIG

  • När du väljer ett paket på rätt nivå får du tillgång till de verktyg som täcker din församlings behov. Ni betalar bara för vad ni behöver!

Be om demoinloggning

Ert meddelande har sänts!