Katrina BASIC

På nivån Katrina Basic får din församling ett modernt och utmärkt verktyg, som innehåller bland annat kalendrar för personal och lokaler, intressentgruppsregister, bibliotek och planering för gudstjänster!

Varför ett elektroniskt system istället för anteckningsbok

Genom att använda Katrina samlar du effektivt församlingens administration på en och samma plats och all personal har alltid tillgång till samma, aktuella information, exempelvis tillgängliga lokaler. Ändringar i informationen förmedlas automatiskt till olika personer, exempelvis så att en plötslig ändring i planerna omedelbart blir synlig i de berörda personernas kalendrar.

Med Katrina Basic är det lätt att lära känna programvaran och inleda processen med att börja använda det nya verktyget inom församlingen.

Skicka din kontaktinformation genom blanketten nedan, så tar vi kontakt och diskuterar vidare!

Lämna anbudsbegäran om Katrina Basic

Ert meddelande har sänts!

Katrina funktioner

  BASIC SILVER PLATINUM
Personlig kalender
Lokal kalender
Bokningsbok
Verksamhetsregister
Bibliotek
Gudstjänstplanering
Faktuering för lokalbokningar
Arbete och Fritid
Interna nyheter
Katrinas interna meddelanden
Tidssökning
Statistik
KatSync  
Mobil  
Textmeddelande  
Diakoni    
Internetbetalning    
Servicebegäran    
Anmälningsfunktion med nätbetalning    
Intranet    
Schemaläggning och arbetstidsapportering    
Lägergård    
Reseräkningar    
Serveringsbokning    
Kremeringsjournal    
Tjänstemannabeslut    
Årskalender    
Www-modul