Katrina PLATINUM

Genom Katrina samlar du effektivt församlingens administration på en enda plats. All personal har alltid tillgång till samma, aktuella information, exempelvis tillgängliga lokaler. Ändringar i informationen förmedlas automatiskt till olika personer, exempelvis så att en plötslig ändring i planerna omedelbart blir synlig i de berörda personernas kalendrar.

Alla funktioner ingår automatiskt i Katrina Platinum

Funktioner i programvaran är sammanlänkade till en helhet. Mängden dubbelarbete minimeras helt på Platinum-nivån. I Platinum-versionen ingår också funktioner som gör att församlingen sparar reda pengar; funktionerna Elektronisk anmälan och Internetbetalning ger församlingsmedlemmarna en modern metod för att anmäla sig till olika evenemang och sköta betalningen snabbt och smidigt. Internetbetalning innebär också märkbara besparingar när det gäller faktureringskostnaderna!!

 

Lämna anbudsbegäran om Katrina Platinum

Ert meddelande har sänts!

Katrina funktioner

  BASIC SILVER PLATINUM
Personlig kalender
Lokal kalender
Bokningsbok
Verksamhetsregister
Bibliotek
Gudstjänstplanering
Faktuering för lokalbokningar
Arbete och Fritid
Interna nyheter
Katrinas interna meddelanden
Tidssökning
Statistik
KatSync  
Mobil  
Textmeddelande  
Diakoni    
Internetbetalning    
Servicebegäran    
Anmälningsfunktion med nätbetalning    
Intranet    
Schemaläggning och arbetstidsapportering    
Lägergård    
Reseräkningar    
Serveringsbokning    
Kremeringsjournal    
Tjänstemannabeslut    
Årskalender    
Www-modul