KATRINA SILVER

Genom Katrina samlar du effektivt församlingens administration på ett enda ställe och all personal har alltid tillgång till samma, aktuella information, exempelvis tillgängliga lokaler. Ändringar i informationen förmedlas automatiskt till olika personer, exempelvis så att en plötslig ändring i planerna omedelbart blir synlig i de berörda personernas kalendrar.

Katrina Silver-nivån ger dig tillgång till följande mångsidiga funktioner:

Med hjälp av mobilapplikationen bär du alltid programmet med dig vart du än går. Kolla upp vilka lokaler som är lediga där du befinner dig utan att kontakta andra personer. Att skriva in ett möte i rätt persons kalender går också smidigt, t.ex. medan du gör ett klientbesök.

Med hjälp av funktionen textmeddelande underlättas kommunikationen. Då du uppdaterar informationen om verksamheten kan det hända att du snabbt behöver nå ut till en eller flera bland personalen eller en grupp frivilliga. Ett sms är den bästa metoden. Med programmet kan du skicka ut textmeddelanden till olika grupper, antingen via kontakterna i gruppregistret eller direkt via sms-funktionen.

Katrina Silver är en lösning som täcker alla basbehov, samtidigt som den kan användas mångsidigt på flera olika enheter och möjliggör kommunikation via textmeddelande till olika intressentgrupper.

Lämna anbudsbegäran om Katrina Silver

Ert meddelande har sänts!

Katrina funktioner

  BASIC SILVER PLATINUM
Personlig kalender
Lokal kalender
Bokningsbok
Verksamhetsregister
Bibliotek
Gudstjänstplanering
Faktuering för lokalbokningar
Arbete och Fritid
Interna nyheter
Katrinas interna meddelanden
Tidssökning
Statistik
KatSync  
Mobil  
Textmeddelande  
Diakoni    
Internetbetalning    
Servicebegäran    
Anmälningsfunktion med nätbetalning    
Intranet    
Schemaläggning och arbetstidsapportering    
Lägergård    
Reseräkningar    
Serveringsbokning    
Kremeringsjournal    
Tjänstemannabeslut    
Årskalender    
Www-modul