Andra program i Katrina-familjen

I produktfamiljen Katrina ingår också andra program som kompletterar församlingens verktygslåda! Vi kan hjälpa dig med ett klientregister skräddarsytt för diakoniarbete, specialprogram för att koordinera frivilligverksamheten, publiceringsverktyg för webben samt loggnings- och statistikprogram för telefonväxeln. Vi svarar gärna på frågor som rör dessa program. Hör av er till mia@katrinasoftware.se

Katrina Diakoni

Katrina Diakonia är lättanvänt och smidigt program som stöder församlingarnas diakoniarbete!

Användningen är webbaserad och ingen installation krävs på användarens dator. Programmet är lätt att använda – var och en som använt en dator och internet lär sig programmet utan problem.

Programmet är utvecklat i samarbete med församlingar i Finland och tar nu steget över till Sverige.  Tack vare krypterade internetförbindelser är datasäkerheten utmärkt. Endast de användare som fått särskilda rättigheter har åtkomst till uppgifter om klienterna.

*Katrina Diakoni ingår automatiskt i Katrina Platinum-paketet, men går också att skaffa separat!

 

Mer information

>> Smidigt kontaktregister för diakoniarbete med mångsidiga kommunikationsmöjligheter.

>> Möjlighet att bestämma budget för ekonomiskt stöd i realtid beräknat utifrån stödåtgärder.

>> Intern uppföljning av stödbeslut i systemet

>> Möjlighet att lägga till registerbeskrivning

>> Fungerar tillsammans med diakoniarbetarens egen Katrina-kalender, men informationen visas endast för de berörda. Klienternas uppgifter är bara tillgängliga för den som har fått särskilda åtkomsträttigheter.

>> Ekonomiutredningar kan fyllas i och sparas per klient.

>> Samtyckesblankett, betalningsförbindelse och stödbeslut kan skrivas ut med klientens uppgifter ifyllda.

>> Samtalshistorik med tillhörande stödbeslut syns i klientuppgifterna.

>> Alla data sparas centralt i systemet och finns tillgängliga också vid sjukfrånvaro, vikariat och personalbyte.

Volontärpoolen

Katrina Volontärpoolen är ett verktyg för att organisera frivilligarbetet!

Volontärpoolen är ett lättanvänt och mångsidigt verktyg för koordinering av frivilliguppgifter och frivilliga. Med hjälp av programmet kan de som sköter frivilligverksamheten sprida information och delegera ansvarsområden samt på ett behändigt sätt styra verksamheten via ett enda system. I programmet ingår också effektiva kommunikationsverktyg.

Volontärpoolen består både av ett frivilligregister och av publika webbsidor där olika frivilliguppdrag läggs ut. Bägge verktygen har långtgående system för hantering av rättigheter så att registrets och webbsidornas underhåll kan skötas med frivilligkrafter.

Frivilligregistret

Registret hålls alltid á jour. För att logga in behövs endast en internetanslutning. I frivilligregistret kan du skapa nya frivilliguppdrag eller redigera uppgifterna om de frivilliga. Riktade meddelanden kan sändas till de frivilliga i en handvändning både via e-post och som textmeddelande.

Webbsidor

Webbsidorna visar automatiskt information om lediga frivilliguppdrag tillsammans med tillhörande anmälningsblanketter. Utöver aktuella nyheter och information kan du visa t.ex. uppdateringar från frivilligverksamhetens Facebooksida. Artiklar som skrivs för webbsidorna kan också automatiskt publiceras på Facebook.

Publiceringsverktyget CMS Pro

Ett lättanvänt publiceringsverktyg för internetsidor som svarar mot dagens behov. När församlingens egen personal kan sköta innehållsproduktion och uppdateringar sparar du massor av pengar och tid!

Utöver enkel innehållspublicering erbjuder CMS Pro verktyg för att hantera både permanenta sidor och bloggflöden, tidsinställning för nyheter och meddelanden samt för att skapa bildlänkar och bildkaruseller.

Katrina-programmens gränssnitt gör det möjligt att använda händelsekalender och sökfunktion på enskilda sidor. Kontaktinformationen hämtas direkt från Katrinas användarhantering och man kan enkelt lägga till anmälningsblanketter.

Också dessa webbsidor om Katrina är skapade med hjälp av CMS Pro.

Tilläggsinformation

>> Facebook-tillägget gör det möjligt att visa uppdateringar från församlingens Facebook-sida direkt på webbplatsen. Med tillägget går det också att gilla sidan direkt från webbsidan.

>> Bildgallerier kan hämtas direkt från församlingens Facebook-sida och visas på webbplatsen.

>> Artiklar och nyheter går att tidsinställa så att de delas direkt på Facebook. På så vis kan man hantera flera kommunikationskanaler med ett enda verktyg.

>> YouTube-material kan visas direkt via webbsidorna!

SamT

Behöver ni lagra och samla statistik om förfrågningar som kommer via telefonväxeln? SamT är lösningen.

Det är lika lätt att använda programmet som att fylla i ett pappersformulär. Bara att kryssa i på rätt ställen samt välja jourhavande från en rullgardinsmeny och spara – det är allt!!

För varje jourhavande skapas egna användaruppgifter. Under telefonsamtalets gång är det lätt att notera samtalets längd, innehåll och uppringarens livssituation samt andra nödvändiga uppgifter.

SamT är webbbaserat och används via webbläsaren.

Tilläggsinformation

>> Statistik som samlas in via verktyget kan granskas när som helst.