Nu finns Katrina också i Sverige!

08.09.2017

Under år 2017 har Katrina etablerat sig i Sverige. Våra kunder är medlemmar i Svenska kyrkan och således har vi byggt gränssnitt till Svenska kyrkans Kommunikator.

Nu kan våra kunder interagera i Kyrknätet, dvs med KBOK, evenemangskalendern och annonsverktyget. Vi hämtar automatiskt kyrkoårets teman till gudstjänstplaneringen och underlättar på så vis vardagsrutinerna i församlingen.

Vist och Vårdnäs pastorat, Kinda pastorat och Åkerbo församling har utvecklat Katrina tillsammans med oss för att ta fram den bästa tänkbara modellen för Sverige.

Vi er bjuder funktioner på ett helt nytt sätt – i en och samma bokning kan du; 

  • göra kalender- och resurs-synkronisering för både lokaler, individer och grupper
  • gudstjänstplanering med hämtning av kyrkoårets teman
  • marknadsföring till webb och print
  • fakturaunderlag för serveringar och lokalhyror
  • klimatkontroll
  • clearingunderlag från KBOK
  • kyrkogårdsunderlag
  • automatisera statistiken
  • sända bekräftelse till extern e-post