Utbildningar

Syftet med utbildningarna i Katrina är att öka kunskapen om Katrinas alla användningsområden och ge nya idéer till arbetet. Utbildningarna planeras alltid utifrån församlingarnas behov.

Repetitionsutbildning

Under repetitionsutbildningen går vi igenom sådant som har med bokningar att göra.

- Hur du använder kalendern
- Bokningar och bokningslistor
- Semesterlistor och arbetsturer
- Statistik
- Intressentgruppregister mm.

Utbildning i specifika funktioner

Vi koncentrerar oss på en specifik del av ett program och dess egenskaper, t.ex. anmälningar, arbetstidsregistrering eller diakoni.

Utbildning för administratörer

Vi koncentrerar oss på programmets inställningar och hur man ändrar dem.

- Allmänna inställningar
- Inställningar för gudstjänster
- Använderhantering
- Hantering av lokaler
- Hantering av serveringsbokningar, reseräkningar, informationsblad/www-inställningar
- Inställningar för semestrar och arbetsturlistor

Tilläggsinformation

>> Utbildningarna kan skräddarsys enligt församlingens egna behov.

>> Du får förstahandsinformation om programmets senaste funktioner.

>> Våra professionella utbildare ger användbara tips.

Katrina Gränssnitt

Katrinas olika gränssnitt underlättar dataöverföring och kommunikation mellan olika system.

Katrina Internetbetalning

Internetbetalning i samband med anmälan är en smidig fumktion som går att koppla till Katrinas anmälningsblanketter. Betalningslösningen sköts via Paytrail eller Checkout. Se videon för mer information om anmälning och internetbetalning. VIDEO!

Gränssnitt till publiceringsverktygen

Med hjälp av Katrinas www-modul är det möjligt att exportera församlingens evenemangsdata direkt till församlingens webbplats.

Active Directory

Ger användare möjlighet att logga in i Katrina med samma användarkonto som används för den egna datorn. Detta minskar mängden lösenord och gör det dagliga arbetet lättare.

Att börja använda Katrina är enkelt och snabbt. All inloggningstrafik är krypterad.

I samband med inloggning via Katrinas AD-server uppdateras användarens kontaktuppgifter med de data som kommer från AD. Användarens namn, telefonnummer, gatuadress, postnummer och -adress samt e-post omfattas av uppdateringen. I Katrina behöver du alltså inte bekymra dig om att uppdatera och hålla dessa uppgifter á jour separat.

Gränssnittet kan aktiveras eller deaktiveras för enskilda användare.