Katrina Paketen

 

KATRINA PLATINUM

Katrinas Platinum-paket ger tillgång till programvarans alla egenskaper.

Läs mer och be om en presentation

KATRINA SILVER

Katrinas Silver-paket ger förutom programvarans basegenskaper också tillgång till Mobilapplikationen och Textmeddelanden.

Läs mer och be om en presentation

KATRINA BASIC

Katrinas basnivå, Basic, ger tillgång till ett modernt verktyg för församlingsarbetet.

Läs mer och be om en presentation

 

Katrina växer med er - välj den nivå som passar bäst

Katrina-paketen har tre olika nivåer: BASIC, SILVER och PLATINUM. Ju mer omfattande paketet är, desto fler verktyg får ni till ert förfogande för att hantera vardagen i församlingen. Egenskaperna samverkar smidigt med varandra, vilket innebär att dubbelarbetet minskar.

Funktionerna i Katrina täcker in församlingsarbetets mångsidiga krav nästan helt. Det är dessutom lätt att uppgradera till ett mer omfattande paket vid ett senare tillfälle, t.ex. ifall behovet av programvara ändras. Läs mer om paketen på deras respektive presentationssida.

Katrina Silver-paketet möjliggör kommunikation per sms och inkluderar mobilversionen av Katrina. Med dess hjälp har du programmet tillgängligt var och när du än befinner dig.

PLATINUM -nivån ger besparingar!

På Katrina Platinum-nivån utökas programvaran med flera funktioner som är specifika för olika behov. Internetbetalning gör det t.ex. möjligt för församlingsmedlemmarna att på ett modernt och enkelt sätt betala för ett evenemang i samband med anmälan, vilket samtidigt ger kännbara besparingar för församlingen i form av minskade faktureringskostnader. I Diakoni-programvaran ingår å sin sida ett datasäkert klientregister, där uppgifterna finns samlade och tillgängliga för dem med rättigheter att använda uppgifterna i fråga (Katrina Diakoni fås också separat till Katrina Basic- och Silver-paketen).

När Katrina används på bred front inom församlingen uppdateras alltid nödvändig information automatiskt på de ställen där informationen behövs. Uppdaterad information finns på så sätt alltid tillgänglig för alla församlingens anställda utan överflödigt arbete!

Katrina används i hög grad som ett viktigt ledarskapsverktyg. Med hjälp av statistik, analyser och färdiga rapporter kan arbetsbelastningen planeras i förväg på ett sätt som t.ex. gynnar jämlikheten och orken på arbetsplatsen.

Katrina med alla sina tilläggsfunktioner har skapats tillsammans med församlingarna för att passa församlingens vardag.

Katrina funktioner

  BASIC SILVER PLATINUM
Personlig kalender
Lokal kalender
Bokningsbok
Verksamhetsregister
Bibliotek
Gudstjänstplanering
Faktuering för lokalbokningar
Arbete och Fritid
Interna nyheter
Katrinas interna meddelanden
Tidssökning
Statistik
KatSync  
Mobil  
Textmeddelande  
Diakoni    
Internetbetalning    
Servicebegäran    
Anmälningsfunktion med nätbetalning    
Intranet    
Schemaläggning och arbetstidsapportering    
Lägergård    
Reseräkningar    
Serveringsbokning    
Kremeringsjournal    
Tjänstemannabeslut    
Årskalender    
Www-modul    

Beställ en Katrina-introduktion genom att fylla i dina kontaktuppgifter

Ert meddelande har sänts!